Arbeidsongeschiktheid Zeeland

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zeeland: Het Financiële Huis heeft voortdurend aandacht voor mogelijke risico’s waar bedrijven en ondernemers mee geconfronteerd kunnen worden. Er zijn immers risico’s die financieel een grote impact hebben en die dus ook tot grote problemen kunnen leiden. Een voorbeeld is langdurige arbeidsongeschiktheid van de ondernemer zelf. Uit onze praktijk blijkt dat veel ondernemers geen vangnet hebben tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit is zorgwekkend, omdat veel ondernemers een financiële terugval bij een dergelijke calamiteit niet voor langere termijn zelf kunnen dragen.

 

 

Gevolgen

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen verstrekkend zijn. Arbeidsongeschiktheid is iets wat de meeste ondernemers zorgen baart. Immers, als een ZZP’er niet kan werken kan hij ook geen geld verdienen en dat is niet lang vol te houden. Ook andere ondernemers kunnen echter hard getroffen worden door arbeidsongeschiktheid. Iedere situatie is anders: de ondernemingsvorm, bedrijfsactiviteiten, fiscale aspecten en de persoonlijke situatie zijn van invloed op het financiële risico dat de ondernemer loopt. Er zijn tal van mogelijkheden om dit financiële risico (deels) af te dekken, met ieder ieder hun specifieke voor- en nadelen. Wat het beste past is afhankelijk van de individuele situatie waarin de ondernemer zich bevindt en de wensen die er zijn ten opzichte van dit risico.

 

 

Onze rol

De duidelijke voor- en nadelen voor een ondernemer op een rijtje zetten helpt bij het opzetten van het gewenste vangnet, iets wat van groot belang is. Het Financiële Huis is al jaren gespecialiseerd in deze materie en kent hierin dan ook goed de weg. In onze rol van specialist komen we regelmatig in contact met ondernemers die al jaren een verzekering hebben. Er is echter tussentijds niet meer onderzocht of de dekking nog passend is en of er inmiddels betere alternatieven zijn. Veelal is er ruimte voor verbetering of is aanpassing van de verzekering nodig of gewenst. Het Financiële Huis informeert en adviseert ondernemers al jaren op het terrein van inkomensrisico’s. Daarnaast weet Het Financiële Huis hierdoor als geen ander wat er mogelijk is om deze risico’s slim en op een betaalbare manier af te dekken.