Het Zeeuwse Scheidingshuis

Het Financiële Huis is deelnemer aan Het Zeeuwse Scheidingshuis. Dit is een Zeeuws initiatief om mensen die te maken krijgen met een echtscheiding laagdrempelig met belangrijke dienstverleners in contact te brengen die van toegevoegde waarde kunnen zijn om een echtscheiding te vermijden of u te helpen om zo snel- en zo goed mogelijk door dit proces heen te komen. Het Zeeuwse Scheidingshuis is uniek in Nederland. Als eerste proberen we de situatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen en om te kijken of een echtscheiding is te voorkomen. Als beide partners hiervoor open staan is dat immers een logische stap. Het Zeeuwse Scheidingshuis biedt dan met behulp een relatietherapeut of psycholoog ondersteuning en begeleiding om herstel mogelijk te maken. Als dat lukt is het voor alle betrokkenen veelal een overwinning en kan een echtscheiding met alle gevolgen van dien worden afgewend. Soms is het echter niet mogelijk om een scheiding te vermijden en ook dan biedt Het Zeeuwse Scheidingshuis hulp om de scheiding zo snel- en zo goed mogelijk af te ronden.

ECHTSCHEIDING

Naast alle emoties waar u mee te maken krijgt bij een echtscheiding moeten er ook heel veel praktische zaken geregeld worden. Het Financiële Huis helpt regelmatig bij zaken op financieel gebied en kan als klankbord ook meedenken en anderszins helpen om dit proces zo spoedig mogelijk af te ronden. U kunt altijd ons contactformulier invullen, dan bellen we u voor een vrijblijvende afspraak.

EIGEN WONING EN HYPOTHEEK

Alles zal bij een echtscheiding verdeeld moeten worden, dus ook de eigen woning.
Voor de verdeling is het allereerst van belang wat uw burgerlijke staat is. Als u bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan is het verdelen van de waarde eenvoudig: ieder krijgt de helft. Dat geldt ook voor een eventuele overwaarde op de woning. Echter, wat helaas ook vaak voorkomt, een eventuele onderwaarde (indien de waarde van de woning lager is dan de hypotheek) wordt ook gelijk verdeeld.
Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden heeft u samen in de voorwaarden bepaald welk bezit wel of niet gemeenschappelijk is. Het gemeenschappelijke vermogen (bezittingen min de schulden) moet bij een scheiding verdeeld worden.

 

Uit een onderzoek van het Nibud (bron: Nibud) blijkt dat één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. In de meeste gevallen blijft een van beide partners in de woning wonen en zal de andere partner dus op zoek moeten gaan naar een andere woning. De achterblijvende partner moet dan andere partner uitkopen. Uitkopen houdt in dat de vertrekkende partner recht heeft op zijn of haar deel van de waarde van de woning. De waarde van de woning moet bepaald worden door een taxateur.


Als een van de partners graag in de woning wil blijven wonen dan is dat natuurlijk alleen mogelijk als de hypotheek op één inkomen te dragen is. Is dit financieel niet haalbaar dan zal de woning alsnog moeten worden verkocht. Vervolgens zal de hypotheek worden afgelost en de overwaarde of onderwaarde onderling worden verdeeld.
Ook als de hypotheek wel te dragen is voor de partner die in de woning blijft wonen, mag de hypotheek meestal niet ongewijzigd door blijven lopen. Als gevolg van wet- en regelgeving moet de hypotheek namelijk bijna altijd aangepast te worden.

 

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN

Bij een echtscheiding verandert er ook veel op het gebied van verzekeringen.
Denk bijvoorbeeld aan een levensverzekering, lijfrentepolis of kapitaalverzekering. Dergelijke polissen hebben een waarde en ook deze waarde dient bij een echtscheiding verdeeld te worden.
Daarnaast zijn er ook verzekeringen die niet meteen geld waard zijn, maar die wel gewijzigd moeten worden als u gaat scheiden. In het geval van schadeverzekeringen (bijvoorbeeld woonhuis-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering) dient er beslist te worden wie de verzekeringen overneemt. De andere partner dient dan, voor zover van toepassing, voor zichzelf nieuwe schadeverzekeringen af te sluiten. Dan is er uiteraard vaak ook het pensioen nog, moet dit verdeeld worden (verevening) of ziet men daar van af als beide partijen bijvoorbeeld evenveel pensioenrechten hebben opgebouwd gedurende de huwelijkse periode.

 

INVENTARISATIE VAN DE NIEUWE SITUATIE

In de praktijk ontbreekt het bij de meeste particulieren en ondernemers aan een goed overzicht van de financiële situatie. Na een echtscheiding zal dat zeker niet zomaar verbeteren, maar neemt de noodzaak tot een goed overzicht en aanpassingen vaak zelfs toe. Een goede adviseur die hierin een gids-functie kan vervullen is dan ook meestal onmisbaar om zaken goed op elkaar af te stemmen.