Risico- en verzekeringsscan

Het Financiële Huis begeeft zich qua financieel advies op veel verschillende terreinen en komt hierdoor met veel bedrijven en ondernemers in aanraking. Wat wij onder andere zien is dat menig bedrijf en ondernemer keihard moet werken om de omzet en winst op peil te houden.
Wat echter nogal eens onderschat wordt is dat bedrijfskosten uiteraard terugverdiend moeten worden. Daarom kan het zeer lonend zijn om kritisch naar deze kosten te kijken. Dit is voor Het Financiële Huis de directe reden om een nieuw concept uit te rollen: “de risico- en verzekeringsscan”.
Dit is iets wat we in feite al veel langer doen, maar waarvan we de accenten nu verlegd hebben. Het uitgangspunt is en blijft dat risico’s in kaart worden gebracht en dat wij controleren of en hoe deze zijn afgedekt. Dit kan een bedrijf een fors kostenvoordeel opleveren, zoals regelmatig blijkt uit de bedrijfsscans die wij doen.

 

 

Verzekeringsscan voor bedrijven

Het nieuwe concept voorziet erin dat het bedrijf of de ondernemer nagenoeg altijd beter wordt van de door ons uitgevoerde verzekeringsscan! Dit komt doordat onze zakelijke relaties na het uitvoeren van de scan kunnen kiezen of zij ons eenmalig een (relatief gering) gedeelte van de besparing betalen als vergoeding voor onze werkzaamheden, of dat zij voortaan hun financiële zaken onderbrengen bij Het Financiële Huis tegen de geoffreerde lagere kosten (en dus zonder betaling van de eerder genoemde eenmalige vergoeding).
In beide gevallen is er voor de ondernemer sprake van een duidelijk voordeel; een totale besparing van duizenden tot tienduizenden euro’s (de besparing komt immers ieder jaar terug!) zijn voor bedrijven met meerdere werknemers in onze praktijk geen uitzondering gebleken.
Voor een ZZP’er levert een bedrijfsscan ook vaak het nodige op, al staat de kostenbesparing doorgaans uiteraard in verhouding tot de bedrijfsomvang.